بوی بهار

چهار روز دیگه عیده ولی... بوی بهار نمیاد... صدای پاشو نمی شنوم...

...

/ 3 نظر / 75 بازدید
هستی

خیلی خوشگلن کیانا جون [قلب] منم بوی بهارُ حس نمیکنم

مونا مونا

ااااااااااااااا شد به به چه بوی خوبیییییییییییی

مونا مونا

عکسارو که نگاه می کنی یه نفس عمیق بکش می فهمی به اون عکی آخریه که خیره شی حتی اون مه رو هم حس می کنی