نماز، نیاز...

بیایید در نامه هایمان برای خداوند

کلمات را صادقانه بنویسیم

چون او خوب می داند

که چه وقت "نماز" ؛

اشتباه چاپی "نیاز " می شود!

"گیلاس آبی"

/ 0 نظر / 4 بازدید