چه جمله ی حکیمانه ای!!

فیزیک خیلی آسان تر میشد، اگر

به جای سیب خودِ درخت رو نیوتون افتاده بود

!!

+فیزیک را دوست میداریم!!!!

/ 29 نظر / 23 بازدید
نمایش نظرات قبلی
علی

آخ گفتیییییییییی

محمدرضا

[خنده][خنده] خیلی باهال بود [لبخند]

یه دوست

منم زیاد بدم نمی اومد به جای سیب درخت می یوفتاد[نیشخند][نیشخند]

فاطمه

[نیشخند] اگه نیوتون نبود فیزیک حال بهم زن میشد.

parmida

خیلی با نمک بود! دلم برات پوتر شده![نگران]

سیران

خییییلی جالب بود[لبخند][نیشخند][خنده][قهقهه]

بي اسم

>,"< ........._/|_ ........>,"< ................._/|_ ................>,"< __________$___ __________$$____ __________$$$ __________$$$$ __________$$$$____...... _________$$$$$$___......._ _________$$$$$$ ________$$$$$$$$.... ________$$$_$$$$... ________$$$$_$$$$... _______$$$$$_$$$$__ _______$$$$$$_$$$___I ______$$$$$$$_$$$___I ______$$$$$$$$_$$___I ______$$$$$_$$_$$__I____♥ _______$$$$$_$$$$__I___I ________$$$$$_$$$_#_________ _________$$$$$__##__$$$$$$$.... _______$$$$$$$_##j$$$$$$$$$$$$$$ _____$$$$$$$_##_$r$$__$$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$$_###$$_$$$__$$$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$$_###_$$$_$$$$__$$$$$$$$$$$$$$ ____$$$$$_###_$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$$$$$$$$ ___$$$$$__##_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$___$$$$$$ __$$$$$__#__$$$$$$$$$$$$$$ __$$$_____$$$$_$$$$$$$...... __$_______$$$$__$$$$............ __$______$$$$$$$........ ... _________$$$$$$$__....... ________$$$$$$$.. ________$$$$$........ _______$$$$$.... _______$$$__..... _______$$___.........X X X .......♥ ................._./|_ ................