معما!

ســــــــــــــلام! از اون جایی که من عاشق تست هوشم بازم براتون یه تست هوش گذاشتم...

جاهای خالی را با اعداد مناسب پر کنید:

۱۰ , ۲۰ , … , ۱۵ , ۱۰۰۰ , … , ۱۶

 

برای دیدن جواب برو پایین

...

...

...

...

عجله نکن! یه کم فکر کن. آسونه هــــــــــــــــا!

پاسخ تست: 

...

۱۰,۲۰,۳,۱۵,۱۰۰۰,۶۰,۱۶

 ده، بیس، سه، پونزه، هزار و شصت و شونزه

هر کی می گه شونزه نیس، هفده، هجده، نوزده، بیس!

 ....

خیلی سخت بود؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 2 نظر / 36 بازدید
افشین

[گل] زآئران دست خدا همرهتان من همین اینجا عبادت میکنم من همین اینجا توی ایران خود حضرت حقو ستایش میکنم حضرت حق بفرما که دلم خانه توست سر عقل آمده هر بنده که دیوانه توست [گل]