دفتر آبیه...!

خدایا...

ما اینترنت نخواستیم

این نعمت الهی را از ما بگیر بی زحمت!

+3/18، قبل از خواب، توی دفتر آبیه که هرشب توش چرت و پرت می نویسم!!

بعد یکی نیس به من بگه خب تو که انقد به خون اینترنت تشنه ای، پس چرا از صب تا شب اینجایی؟؟!

+طبق معمول غرغر کردم توش! خصوصــــــــــی میشود تا بماند برای خودماننیشخند

++رمزش هم یه چیز چرت میذارم هر کی پیداش کرد بیاد ببینه همش چرت و پرت بوده؛ ضایه شه بره!شیطان

/ 3 نظر / 4 بازدید
آیدین

آها! خب! پس نتیجه میگیریم که باید اینو میخوندم! خیلی ساده! آخه 1234 هم شد رمز؟ حداقل میذاشتی 4321 !!!! یا 4231 !

آیدین

خانوم غلط املایی گیر ، ضایع رو اینطوری مینویسن!!