به جای آن که به تاریکی لعنت بفرستید، یک شمع روشن کنید...

*به یاد داشته باش که امروز طلوع دیگری ندارد.     "دانته"

*در طول زندگی از کسانی که همیشه با من موافق بودند، چیزی نیاموختم.     "آندره مالرو"

*دری را که نمی توانی باز کنی، نبند.     "حضرت علی (ع)"

*بزرگ ترین امید آن است که امید را به قصد کشت کتک بزنیم!     "جان اشتنبگ"

*بیشتر کسانی موفق شده اند که کمتر تعریف شنیده اند.

*اهل سیاست پاسخگو هستند!     البته تنها به پرسشهایی که دوست دارند!!!

*باز کردن اندیشه های بسیار بر کامات اندک، ویژگی ذهن های برجسته است.     "آرتور شوپنهاور"

*تلویزیون ثابت کرد مردم به هر چیزی نگاه کنند مگر به همدیگر!     "آن لاندرز"

*به جای آن که به تاریکی لعنت بفرستید، یک شمع روشن کنید.     "کنفسیوس"

*...شما هم اگه جمله ی قشنگی دارین، بنویسین...

/ 1 نظر / 46 بازدید
دایی جواد

سلام...دایی زیبا و پر محتواست همه گفته های بزرگان...