یک حرکت زیبا

.....استاد فکری کرد و پذیرفت که آنها روز بعد بیایند و امتحان بدهند. چهار دانشجو روز بعد به دانشگاه رفتند و استاد آنها را به چهار اتاق جداگانه فرستاد و به هر یک ورقه امتحانی را داد و از آنها خواست که شروع کنند....آنها به اولین مسأله نگاه کردند که 5 نمره داشت. سوال خیلی آسان بود و به راحتی به آن پاسخ دادند.....سپس ورقه را برگرداندند تا به سوال 95 امتیازی پشت ورقه پاسخ بدهند که سوال این بود: « کدام لاستیک پنچر شده بود؟»....!!!

/ 3 نظر / 18 بازدید
دایی جواد

زیبا بود....تو پست بالایی تکرارش کردی.... [لبخند][لبخند][لبخند][لبخند]

Alireza

دوست عزیز. من شما رو لینک کردم.لطفا شما هم منو با نام $ راز های پول دار شدن $ بیلنک عزیز.ممنون.

Alireza

اوخ اوخ راستی حواسم نبود تو که من رو لینک کرده بودی.ببخشید دوباره مزاحم شدم.[چشمک]راستی مطالب خیلی خوبی هم داری