# عشق

روز نـو...!

سلام سال نوتون مبارکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ امیدوارم سال بی نهـــــــــــــــــــــــــ...ـــــــــــــــــایت خوبی داشته باشید. امیدوارم تو تعطیلیا حسابی بهتون خوش بذگره! امیدوارم «ترس نا تموم گذاشتن جریمه ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 6 بازدید
تکیه گاهم نیستی آرام جانم نیستی می وزد طوفان درد بادبانم نیستی! نیستی هروقت محتاج توام امشبی که سخت محتاج توام امشبی که مرگ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 4 بازدید