دوستت دارم

شب که می رسد به خودم وعده می دهم 
که فردا صبح حتما به تو خواهم گفت
صبح که فرا می رسد و نمی توانم بگویم 
رسیدن شب را بهانه میکنم
و باز شب می رسد و صبحی دیگر
و من هیچ وقت نمی توانم حقیقت را به تو بگویم
بگذار میان شب و روز باقی بماند که 
چه قدر
دوست دارم......

/ 0 نظر / 20 بازدید