دشوار....

آری، دوست داشتن بسیاری از آدم ها دشوار است      اما...

فراموش نکن که دوست داشتن تو 

برای بسیاری از آنها دشوار تر است!!

/ 0 نظر / 7 بازدید